Elektromotory s vysokou účinnosťou KINETICS,
sú elektromotory širokospektrálneho použitia,
do štandardných prevádzok aj pre ťažký priemysel.

Maximálna účinnosť
bez kompromisu

Kompromisy sú zbytočné ak máte k dispozícii excelentné riešenie, ich účinnosť je kombináciou mohutnosti, nízkych nákladov na údržbu a nákladovo výhodnej výrobnej technológie asynchronných motorov. Motory boli navrhnuté a optimalizované pre jednoduché pripojenie k sieti. Môžu byť prevádzkované i s frekvenčným meničom. Pre vás to znamená obrovskú škálu výhod

Kompletný sortiment
od spoľahlivého partnera

Kompromisy sú zbytočné ak máte k dispozícii excelentné riešenie, ich účinnosť je kombináciou mohutnosti, nízkych nákladov na údržbu a nákladovo výhodnej výrobnej technológie
asynchronných motorov. Motory boli navrhnuté a optimalizované pre jednoduché pripojenie k sieti. Môžu byť prevádzkované i s frekvenčným meničom. Pre vás to znamená obrovskú škálu výhod.

Perfektná kvalita
pre ideálny výkon

S našimi elektromotormi triedy KINETICS bidete pociťovať spokojnosti a bezpečnosť zároveň, pretože budete mať istotu o najvyššej kvalite overenej spokojnými užívateľmi. Trvalý vývoj výrobných procesov v spojení so systematickým prevedením testov funkčnosti, zaisťuje naším výrobkom vysokú odolnosť a dlhú životnosť

Atraktívne prevedenie,
jednoduchá obsluha

Ponúka po stránke montáže a inštalácie rovnaké výhody ako elektromotory predošlé. Integrované závesné oká uľahčujú manipuláciu s motorom. Na motor je možné dodatočné namontovať inkrementálny snímač otáčok, brzdy, cudzie chladenie a desiatky ďalších doplnkov.

Dnes je potrebné myslieť
na zajtrajšok

Naše elektromotory KINETICS GP a KINETICS PP vám ponúkajú ideálnu cestu. Tieto motory zaručujú vyššiu energetickú a nákladovú účinnosť

Rozsiahle spektrum
pre bezpečnú budúcnosť

Elektromotory VYBO ELECTRIC v efektivitách IE1, IE2, IE3, a IE4 zaisťujú široký rozsah aplikácii a to ako v ľahkom štandardnom tak i zvlášť mohutnom prevedení, To platí pre celú rodinu motorov Kinetics.

Vzájomne dokonale zladené

  • Optimalizácia pre fekvenčné meniče KineDrive
  • Vysoká efektivita a úspora pri optimalizácii systému
  • Dokonalá spolupráca
  • Vyváženost
  • Nízka hlučnost

Naše elektromotory pre nízke napätie pokrývajú výkonový rozsah od 0,09 až 2 000 kW. Elektromotory triedy Kinetics sú vel’mi efektívne a pozitívnou energetickou bilanciou.

Sú bezkonkurenčné cenou a rýchlosťou dodania a zabezpečujú najvyššiu možnú nákladovo efektívnu prevádzku

Rada E 550 – Navrhnutá pre štandardné použitie s indukčnými motormi
Rada V 350 – Zameraná na náročné aplikácie s motormi menších výkonov
Rada V 560 – Optimalizované na silové aplikácie stredných a vel’kých výkonov
KineDrive DC – Jednosmerný menič z rodiny KineDrive
Rada L 1000 – Vytvorená pre obrovské silové výkony do 5 MW

Skupina KineDrive predstavuje rodinu frekvenčných meničov spoločnosti Vybo Electric, určených pre využitie v priemyselných zariadeniach a továrenských systémoch. Táto skupina zahŕňa nasadenie v akejkol’vek aplikácii. V kombinácii s motormi rady Kinetics LV umožňuje spoločnosť Vybo Electric dodanie kompletného pohonu dimenzovaného presne na požadovanú aplikáciu.

Close Menu