KINETICS XP - Explosion protected - Elektromotory do výbušného prostredia

Pre všeobecné použitie

Séria hliníkových motorov je kompletne modulárna. Nosníky a príruby je možné namontovať bez ovplyvnenia Ex typu ochrany. To umožňuje veľkú výhodu v správe skladu. Použitím nožičiek a prírub je možné realizovať všetky požadované montážne usporiadania.

Suitable for Surface plants different from mines (Group II)
Výskyt plynov: Zone 1 and Zone 2
Typ ochrany ‘Ex db’ or ‘Ex dbeb’
Skupiny plynov IIC, IIB and IIA
Triedy tepôt T3, T4, T5 (tiež vhodné pre T2, T1)
Pokojový rozsah teplôt -40°C +60°C pre triedu T3
-40°C +60°C pre triedu T4
-40°C +40°C pre triedu
Výskyt prachu: Zona 21, Zóna 22
Typ ochrany Ex tb IIIC IP66 (IP65 for Ex de)
Skupina prašnosti IIIC, IIIB, IIIA
Povrchová teplota T125°C
Pokojový rozsah teplôt -40°C +60°C

Do ťažkej prevádzky - séria ASA

OHŇOVZDORNÉ TROJFÁZOVÉ INDUKČNÉ MOTORY

Priemyselné pohony v potenciálne výbušnom prostredí v chemickom a petrochemickom priemysle, rafinérie, offshore platformy, ropovody a plynovody, farmaceutický priemysel, elektrárne, potravinársky priemysel, papierenský a drevársky priemysel.

Typ motoru:

Rýchlosť (ot/min -1)

750

1000

1500 3000

Menovitý výkon [kW]

ASA
veľkosť rámu 63-355

0,09 ~ 200

0,18 ~ 250

0,12 ~ 315 0,18 ~ 315

ASA
nutné vetranie
veľkosť rámu 90-355

0,37 ~ 200

0,75 ~ 250

1,1 ~ 315  

Ochrana pred výbuchom

Exd IIC T5 Gb veľkosť rámu 63-71
Exd IIC T4/T3 Gb, alebo Exde IIC T4/T3 Gb veľkosť rámu 80-355

Close Menu